Cenník

CENNÍK PRIESTOR A TECHNIKY

Veľká vonkajšia pergola 1 000 Sk / hod.
Malá vonkajšia pergola 1 000 Sk / hod.
Školiace miestnosť u veľkej pergoly pre maximálne 80 osôb 500 Sk / hod.
Salónik nad reštauráciou pre maximálne 30 osôb 450 Sk / hod.
Salónik v apartmáne pre cca. 10 osôb 400 Sk / hod.
dataprojektor 1 000 Sk / deň
Počítač (HP mini) 1 000 Sk / deň
Prezentér k PC (klikátko vr. Laserového ukazovadla) 150 Sk / deň
premietacie plátno 300 Sk / deň
Flipchart vrátane papierov a fixov 350 Sk / deň
Technika pre ozvučenie priestorov - malé repro 500 Sk / deň
Technika pre ozvučenie priestorov - veľké repro 1 000 Sk / deň
Bezdrôtové mikrofóny (pár) 500 Sk / deň
Svetelná show + hmla pre disco 1 000 Sk / deň
Heater - propanbutanový žiarič (10kg PB bomba) 500 Sk / ks
Prenájom plôch areálu pre teambuilding 1 000 Sk / hod.
Parkovanie na vyhradené parkovacie ploche v hornej časti areálu zadarmo
Parkovanie vozidla priamo v areáli rezortu, na výslovné vyžiadanie a výhradne za odplatu
(Výnimku majú len invalidné osoby s platným označením na automobile)
500 Sk / deň

Ceny sú uvedené vrátane príslušnej DPH.